O nas

O nas

22cranes Bartłomiej Bober 
Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

ul. Ignacego Paderewskiego 25
41-810 Zabrze

NIP: PL6482406487
REGON 362627684
E-Mail: info@22cranes.com
Tel.: +48 506 934 783

Siedziba firmy
ul. Ignacego Paderewskiego 25
41-810 Zabrze

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook