14.06.2024 - Odkryj unikatowe obrazy do Twojego wnętrza

O nas

 

Galeria w Chmurach Bartłomiej Bober 

Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

ul. Franciszka Zembali 20c/2
41-809 Zabrze

NIP: PL6482406487
REGON 362627684
E-Mail:
info@galeriawchmurach.pl
Tel.: +48 506 934 783

Siedziba firmy
ul. Franciszka Zembali 20c/2
41-809 Zabrze

Adres odbioru i zwrotu towaru:
ul. Franciszka Zembali 20c/2
41-809 Zabrze
Godziny pracy biura i pracowni w dni robocze:  8.00-16.00

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).